Zraněný Pastýř

Nejde o divadlo ani o herecké výkony, jde o poselství...
Nejde o potlesk, ale o ochotu otevřít své srdce...
Záleží na tom, zda mu dovolíš vstoupit...

"Můžeš...Vejdi do domu mého života"...


"Zraněný Pastýř" je příběhem člověka, který hledá smysl svého života, způsob, jakým zaplnit prázdnotu svého srdce. Protagonista hledá odpověď na svoji touhu milovat a být milován, na otázky, které vyvěrají z hloubi jeho duše. Jak se vyrovnat se svými strachy a zraněním? „Život! Proč? Smrt! Proč? Láska! Proč?“

A právě z těchto hlubokých otázek se rodí prostá odpověď: "Někdo tě miluje, i když o tom nevíš…"

Na namáhavé cestě do vlastního nitra se protagonista setkává v osobě Zraněného Pastýře s Boží láskou, která jej proměňuje a uzdravuje a dává mu zakusit krásu odpuštění.  Setkává se s Tím, který navrací svobodu a důstojnost, dává smysl bolesti a utrpení, nabízí budoucnost plnou naděje a  odpovídá i na ty nejniternější touhy lidského srdce. Je to příběh tak trochu o každém z nás...
Divadelní hra vznikla na motivy knihy Le Pâtre blessé otce Daniela Ange (v češtině kniha vyšla v karmelitánském nakladatelství pod názvem Raněný pastýř). Představení se zrodilo ve Florencii, autorkou je Martina Cardelli, umělkyně, která se věnuje nové evangelizaci. Původně byla hra napsána pro skupinu mladých z evangelizačního hnutí, které působí pod florentskou diecézí, později ji převzala evangelizační škola Sentinelle del Mattino di Pasqua (italská Jeunesse-Lumière). Se schválením autorky byla hra zpracována i v českém provedení.

Autoři „Zraněného Pastýře“ upřednostňují jako ideální místo pro provedení hry kostely, které ve svojí kráse poskytují přirozené a dokonalé jeviště. Jejich akustika vyzdvihuje hudbu, která byla pro hru složena skladatelem Sergiem Militellem, nahrána živě během představení 17. prosince 2005 v kostele S. Ambrogio ve Florencii a vydaná na CD studiem Morning Star Italia. Jednotlivé stopy nahráli hudebníci z Maggio Musicale Fiorentino. Velká reprodukce ikony Trojice od Rubleva před hlavním oltářem tvoří jedinou kulisu. Rozložení scény a jednotlivých choreografií je uzpůsobeno tak, aby se diváci mohli sami stát protagonisty příběhu.

Představení "Zraněný Pastýř" je součástí iniciativy nové evangelizace, která se snaží hlásat Ježíše Ukřižovaného a Zmrtvýchvstalého novým způsobem, novým výrazem a s novým nadšením.Chcete-li nás pozvat k vám, kontaktujte nás a my velmi rádi přijedeme.

tvůrci stránek